آمپلی فایر شش کانال

آمپلی فایر شش کانال

آمپلی فایر شش کانال ، به آمپلی فایر هایی 6 کانال میگویند که حاوی 6 جفت خروجی ( مثبت و منفی ) برای بلندگو ها مورد استفاده قرار میگیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.

0

بالا

X